Kjøp fond med Bank ID

Vår anbefaling for langsiktig sparing er ODIN Aksje for folk flest. ODIN Aksje er en sammensetning av flere gode ODIN fond. Len deg tilbake og la ODIN gjøre jobben for deg. Fyll inn ønsket engangsinnskudd og/eller månedlig spareavtale i ett eller flere fond i listen nedenfor. Dersom du ikke har BankID, fyll ut en blankett å send inn til oss.

AksjefondKlikk på lenke for detaljer om fondene Engangsinnskudd Minstebeløp 3 000,00 kr * Månedlig spareavtale Minstebeløp 300,00 kr
ODIN Norge C
ODIN Norge B
ODIN Sverige C
ODIN Sverige B
ODIN Finland C
ODIN Finland B
ODIN Norden C
ODIN Norden B
ODIN Europa C
ODIN Europa B
ODIN Global C
ODIN Global B
ODIN USA C
ODIN USA B
ODIN Emerging Markets C
ODIN Emerging Markets B
ODIN Energi C
ODIN Energi B
ODIN Eiendom B
ODIN Eiendom C Minstebeløp 3 000,00 kr
Kombinasjonsfond Minstebeløp 3 000,00 kr* Minstebeløp 500,00 kr
ODIN Aksje C Minstebeløp 3 000,00 kr Minstebeløp 500,00 kr
ODIN Aksje B
ODIN Horisont
ODIN Flex
ODIN Konservativ
ODIN Rente C
ODIN Rente B
Rentefond Minstebeløp 10 000,00 kr* Minstebeløp 2 000,00 kr
ODIN Pengemarked
ODIN Kort Obligasjon
ODIN Obligasjon
ODIN Kreditt B
ODIN Kreditt C
SUM N/A N/A

* Minstebeløpet gjelder kun ved første gangs tegning, det vil si dersom du verken har spareavtale eller har investert engangsbeløp i noen av ODINs fond tidligere. For eksisterende kunder er minstebeløpet for aksjefond 300 kr, rentefond 2000 kr, ODIN rente 1000 kr, kombinasjonsfond 1000 kr og fond-i-fond 300 kr.

Neste

Lurer du på noe?

Ring vår kundeservice

24 00 48 04

Åpent kl. 08.30 - 15.30

Hvilket fond skal jeg velge?

Kjøp av fond

ODIN tar ingen tegningsgebyr ved kjøp av andeler i ODINs verdipapirfond. For årlig forvaltningshonorar se info på hvert enkelt fond.

Hvilken kursdato får man ved tegning?

Tegningstidspunktet foreligger når ordre om tegning er mottatt hos oss. Ordren blir ikke sendt til ODIN før avtalen er signert med BankID og sendt inn elektronisk via vår nettbaserte kjøpsløsning. Du finner tidspunktet for ordren i bekreftelsesmailen du mottar etter signering av kjøpsavtale er gjennomført.

Fondet er normalt åpent for tegning alle virkedager i Norge, og stengt når deler av eller hele fondet mangler prising på sine underliggende verdipapirer på grunn av stengte nasjonale markeder.

Tegning i fond med nordisk eller europeisk mandat

Kursfastsettelse samme dag som tegningsbeløpet blir valutert (valutadato) fondets bankkonto.

Tegning i fond med globalt mandat

Kursfastsettelse påfølgende dag etter at tegningsbeløpet blir valutert (valutadato) fondets bankkonto.

ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmedhjelpere eller manglende dekning på kundens konto på trekktidspunkt.

Fondets basisvaluta er norske kroner. Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.