Vigdis M. Almestad

Forvalter

Vigdis M. Almestad
Harald Nissen

Forvalter

Harald Nissen
Aksjefondet ODIN USA investerer i utvalgte amerikanske selskaper på tvers av stater, sektorer og bransjer. Dette betyr at du som kunde slipper å vurdere hvilket sektorer eller enkeltselskap i markedet du skal investere i. Gjennom aksjefondet ODIN USA kan også du ta del i verdiskapingen som skjer i USA. (Referanseindeks: MCSI USA NR USD)
Siste dag:
1,45%
Siste måned:
2,68%
Siste år:
%
Siden start:
18,3% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 2,00 %