Oddbjørn Dybvad

Forvalter

Oddbjørn Dybvad
Vegard Søraunet

Forvalter

Vegard Søraunet
Minste tegningsbeløp i klasse B: 1 000 000 kr. ODIN Aksje er et «fond i fond» bestående av et utvalg av ODINs aksjefond, men kan også investere i andre aksjefond. På denne måten kan du føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Ved å investere i ODIN Aksje, får du en portefølje av fond uten selv å måtte velge enkeltfond. ODIN Aksje investerer hovedsakelig i det norske og internasjonale aksjemarkedet gjennom verdipapirfondsandeler i aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte fond. (Referanseindeks: MSCI World Net Index 50%, VINX Benchmark Cap NOK NI 50%)
Siste dag:
0,15%
Siste måned:
1,21%
Siste år:
14,7%
Siden start:
9,45% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 1,00 %