Oddbjørn Dybvad

Forvalter

Oddbjørn Dybvad
Vegard Søraunet

Forvalter

Vegard Søraunet
Minste tegningsbeløp i klasse C: 3 000 kr. ODIN Aksje er et «fond i fond» bestående av et utvalg av ODINs aksjefond, men kan også investere i andre aksjefond. På denne måten kan du føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Ved å investere i ODIN Aksje, får du en portefølje av fond uten selv å måtte velge enkeltfond. ODIN Aksje investerer hovedsakelig i det norske og internasjonale aksjemarkedet gjennom verdipapirfondsandeler i aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte fond. Minste tegningsbeløp i denne andelsklassen er 3 000 kr. (Referanseindeks: MSCI World Net Index 50%, VINX Benchmark Cap NOK NI 50%)
Siste dag:
-1,13%
Siste måned:
-3,55%
Siste år:
10%
Siden start:
12,89% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 1,50 %