Håvard Opland

Forvalter

Håvard Opland
Minste tegningsbeløp i klasse B: 1 000 000 kr. ODIN Europa B investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det europeiske aksjemarkedet (referanseindeks: MSCI Europe net Index USD).
Siste dag:
-1,07%
Siste måned:
-4,26%
Siste år:
14,76%
Siden start:
5,04% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 1,00 %