Håvard Opland

Forvalter

Håvard Opland
Minste tegningsbeløp i klasse B: 1 000 000 kr. ODIN Europa B investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det europeiske aksjemarkedet (referanseindeks: MSCI Europe net Index USD).
Siste dag:
-0,05%
Siste måned:
1,05%
Siste år:
17,7%
Siden start:
7,93% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 1,00 %