Håvard Opland

Forvalter

Håvard Opland
Minste tegningsbeløp i klasse C: 3 000 kr. I Europa finner vi mange av verdens beste virksomheter og europeiske bedrifter er kjent for å være både innovative og konkurransedyktige. Eksportrettet virksomhet er et viktig element i europeisk næringsliv. Samtidig har de europeiske selskapene en kultur og tradisjon som vi er godt kjent med her i Norden. ODIN Europa er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa. Fondet er et langsiktig investeringsalternativ, og det anbefales en minimum investeringshorisont på 5 år. Merk at ODIN Europa fra 15.11.1999 til 24.11.04 var et fond i fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. (Referanseindeks: MSCI Europe net Index USD).
Siste dag:
-1,06%
Siste måned:
-4,35%
Siste år:
13,58%
Siden start:
3,58% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 2,00 %