Vigdis M. Almestad

Forvalter

Vigdis M. Almestad
Thomas Nielsen

Forvalter

Thomas Nielsen
Minste tegningsbeløp i klasse B: 1 000 000 kr. ODIN Norge B investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Norge. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det norske aksjemarkedet (referanseindeks: Oslo Børs Fondindeks).
Siste dag:
-0,02%
Siste måned:
1,1%
Siste år:
22,44%
Siden start:
15,06% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 1,00 %