Vigdis M. Almestad

Forvalter

Vigdis M. Almestad
Thomas Nielsen

Forvalter

Thomas Nielsen
Minste tegningsbeløp i klasse C: 3 000 kr. I Norge skapes verdiene i stor grad av verdensledende selskaper innen energi-, shipping, - fisk og annen råvarebasert virksomhet. I tillegg er finans, teknologi og tradisjonell industri viktige sektorer. Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i norske selskaper. Fondets midler kan investeres fritt med hensyn til bransjer og selskaper. (Referanseindeks: Oslo Børs Fondindeks).
Siste dag:
-1,49%
Siste måned:
2,62%
Siste år:
23%
Siden start:
14,66% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 2,00 %