Oddbjørn Dybvad

Forvalter

Oddbjørn Dybvad
En stor del av verdiskapingen i verden skjer i dag i markeder som defineres som vekstmarkeder. I ODIN har vi fokus på selskaper som er eksponert mot disse markedene og som kan vise til positiv kontantstrøm og lønnsom vekst. ODIN Emerging Markets er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i selskaper som har en betydelig del av inntekter eller resultat fra fremvoksende markeder eller har en betydelig del av sine aktiva i slike land. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn sin referanseindeks. (Referanseindeks: MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD).
Siste dag:
-0,67%
Siste måned:
-4,04%
Siste år:
%
Siden start:
9,59% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 1,00 %