Oddbjørn Dybvad

Forvalter

Oddbjørn Dybvad
Harald Nissen

Forvalter

Harald Nissen
Håvard Opland

Forvalter

Håvard Opland
Minste tegningsbeløp i klasse B: 1 000 000 kr. Aksjefondet ODIN Global B investerer i utvalgte selskaper på tvers av regioner, land og bransjer. Dette betyr at du som kunde slipper å vurdere hvilket marked du skal investere i. Fondet er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i selskaper over hele verden. Minste tegningsbeløp i denne andelsklassen er 1 000 000 kr. (Referanseindeks: MSCI World Net Index).
Siste dag:
0,27%
Siste måned:
1,51%
Siste år:
14,26%
Siden start:
11,85% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 1,00 %