Oddbjørn Dybvad

Forvalter

Oddbjørn Dybvad
Harald Nissen

Forvalter

Harald Nissen
Håvard Opland

Forvalter

Håvard Opland
Minste tegningsbeløp i klasse C: 3 000 kr. Aksjefondet ODIN Global investerer i utvalgte selskaper på tvers av regioner, land og bransjer. Dette betyr at du som kunde slipper å vurdere hvilket marked du skal investere i. Fondet er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i selskaper over hele verden. Minste tegningsbeløp i denne andelsklassen er 3 000 kr. (Referanseindeks: MSCI World Net Index).
Siste dag:
0,27%
Siste måned:
1,43%
Siste år:
13,12%
Siden start:
4,94% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 2,00 %