Oddbjørn Dybvad

Forvalter

Oddbjørn Dybvad
Harald Nissen

Forvalter

Harald Nissen
Håvard Opland

Forvalter

Håvard Opland
Minste tegningsbeløp i klasse C: 3 000 kr. Aksjefondet ODIN Global investerer i utvalgte selskaper på tvers av regioner, land og bransjer. Dette betyr at du som kunde slipper å vurdere hvilket marked du skal investere i. Fondet er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i selskaper over hele verden. Minste tegningsbeløp i denne andelsklassen er 3 000 kr. (Referanseindeks: MSCI World Net Index).
Siste dag:
-0,84%
Siste måned:
-5,55%
Siste år:
5,52%
Siden start:
4,71% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 2,00 %