Truls Haugen

Forvalter

Truls Haugen
Minste tegningsbeløp i klasse B: 1 000 000 kr. ODIN Finland B investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Finland. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det finske aksjemarkedet (referanseindeks: OMX Helsinki Cap GI).
Siste dag:
0,16%
Siste måned:
3,04%
Siste år:
23,42%
Siden start:
12,95% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 1,00 %