Truls Haugen

Forvalter

Truls Haugen
Minste tegningsbeløp i klasse C: 3 000 kr. I Finland skapes verdiene i stor grad av tradisjonelle industri, -råvare- og teknologiselskaper. Med sin geografiske beliggenhet er finske selskaper også godt eksponert mot Øst-Europa. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på Helsingfors Børs og plasserer fritt m.h.p. industrisektor og selskap. Målsettingen er å gjøre det bedre enn det generelle finske aksjemarkedet. (Referanseindeks: OMX Helsinki Cap GI).
Siste dag:
-1,41%
Siste måned:
-4,77%
Siste år:
15,02%
Siden start:
18,4% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 2,00 %