Truls Haugen

Forvalter

Truls Haugen
Vegard Søraunet

Forvalter

Vegard Søraunet
I Norden skjer verdiskapingen i stor grad av selskaper som er verdensledende i sine bransjer. Norden er ODINs hjemmemarked, noe som gjør at vi har kunnskap, historikk og erfaring på vår side. Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper som er børsnoterte i Helsingfors, Stockholm, København eller Oslo. Fondets midler kan investeres fritt med hensyn til land, bransjer og selskaper. (Referanseindeks: VINXBCAPNOKNI).
Siste dag:
-2,05%
Siste måned:
-4,24%
Siste år:
%
Siden start:
8,41% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 1,00 %