Vegard Søraunet

Forvalter

Vegard Søraunet
Minste tegningsbeløp i klasse B: 1 000 000 kr. ODIN Sverige B investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det svenske aksjemarkedet (referanseindeks: OMXSB Cap GI).
Siste dag:
0,19%
Siste måned:
2,86%
Siste år:
22,57%
Siden start:
17,03% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 1,00 %