Vegard Søraunet

Forvalter

Vegard Søraunet
Minste tegningsbeløp i klasse C: 3 000 kr. I Sverige skapes verdiene innen et bredt utvalg av sektorer. Den gode produktutviklingen i det eksportrettede svenske næringslivet har skapt mange internasjonalt ledende selskaper. Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i svenske selskaper. Porteføljens samlede risiko søkes minimalisert gjennom å diversifisere ved å spre fondets midler på et større antall selskaper i flere ulike bransjer. (Referanseindeks: OMXSB Cap GI).
Siste dag:
-1,36%
Siste måned:
-5,03%
Siste år:
18,06%
Siden start:
18,09% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 1,20 %