Thomas Nielsen

Forvalter

Thomas Nielsen
Minste tegningsbeløp i klasse C: 3 000 kr. ODIN Eiendom er et aksjefond som investerer i næringseiendom i det nordiske markedet. Alle investeringer skjer i børsnoterte selskaper som eier ulike typer eiendom, som kontorer, hoteller, kjøpesentre og lager. Typisk for eiendomsselskaper er forutsigbar, stabil og god inntjening. Fondet er indeksuavhengig og kan bare investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i ett av landene Sverige, Norge, Finland eller Danmark, og som hovedsakelig er beskjeftiget i eller med fast eiendom. Målsettingen for fondet er å oppnå en langsiktig avkastning som er bedre enn fondets referanseindeks. (Referanseindeks: Carnegie Sweden Real Estate Index).
Siste dag:
-0,26%
Siste måned:
-0,33%
Siste år:
7,12%
Siden start:
16,27% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 2,00 %