Nils Hast

Forvalter

Nils Hast
Mariann Stoltenberg Lind

Forvalter

Mariann Stoltenberg Lind
Minste tegningsbeløp i klasse B: 1 000 000 kr. Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål med de midler fondet får til disposisjon er å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet vil plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS rentefond, for tiden hovedsakelig fond forvaltet av ODIN Forvaltning. Fondets modifiserte durasjon skal normalt være i intervallet 0-5 år.
Siste dag:
0,03%
Siste måned:
0,27%
Siste år:
4,81%
Siden start:
3,04% p.a
Årlig forvaltningshonorar: 0,30 %